ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (11/2/2023)

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023

Καλοπαναγιώτης

CASALE PANAYIOTIS

Προσκαλούνται όλα τα μέλη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ. στο Ξενοδοχείο Casale Panayiotis

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.    Έκθεση πεπραγμένων από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

2.    Ελεγμένη κατάσταση λογαριασμών

3.    Συζήτηση – Έγκριση των πιο πάνω.

4.    Διάφορα άλλα θέματα προς συζήτηση.

Θέματα προς συζήτηση μπορούν να εγγραφούν προ της έναρξης της Γενικής Συνέλευσης.