ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (20/1/2024)

Σάββατο, 20 Iανουαρίου 2024
Ξενοδοχείο AMATHUS
Προσκαλούνται όλα τα μέλη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:30μ.μ. στο Ξενοδοχείο Αmathus στην Λεμεσό