ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (25/1/2019)

Παρασκευή, 25/01/19

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

Προσκαλούνται όλα τα μέλη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει Παρασκευή25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00μ.μ. στο εκπαιδευτικό κέντρο Δρ. Ανδρέας Μενελάου στην Λεμεσό.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.    Έκθεση πεπραγμένων από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

2.    Ελεγμένη κατάσταση λογαριασμών

3.    Συζήτηση – Έγκριση των πιο πάνω.

4.    Διάφορα προς συζήτηση.

Θέματα προς συζήτηση μπορούν να εγγραφούν προ της έναρξης της Γενικής Συνέλευσης.