ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (31/1/2020)

Παρασκευή, 31/01/20

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

Προσκαλούνται όλα τα μέλη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει Παρασκευή31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00μ.μ. στο εκπαιδευτικό κέντρο Δρ. Ανδρέας Μενελάου στην Λεμεσό.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.    Έκθεση πεπραγμένων από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

2.    Ελεγμένη κατάσταση λογαριασμών

3.    Συζήτηση – Έγκριση των πιο πάνω.

4.    Διάφορα προς συζήτηση.

Θέματα προς συζήτηση μπορούν να εγγραφούν προ της έναρξης της Γενικής Συνέλευσης.