ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (20/1/2024)

Σάββατο, 20 Iανουαρίου 2024Ξενοδοχείο AMATHUSΠροσκαλούνται όλα τα μέλη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:30μ.μ. στο Ξενοδοχείο

Read More »

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (11/2/2023)

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 Καλοπαναγιώτης CASALE PANAYIOTIS Προσκαλούνται όλα τα μέλη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ. στο Ξενοδοχείο Casale

Read More »

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (15/4/2022)

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ Προσκαλούνται όλα τα μέλη στην Ετήσια Γενική και ΕκλογικήΣυνέλευση που θα γίνει το Σάββατο 15 Απριλίου 2022 και ώρα

Read More »

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/1/2021)

Παρασκευή, 21/01/21- ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ Προσκαλούνται όλα τα μέλη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει Παρασκευή29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00μ.μ. στο εκπαιδευτικό

Read More »

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (31/1/2020)

Παρασκευή, 31/01/20 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ Προσκαλούνται όλα τα μέλη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει Παρασκευή31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00μ.μ. στο εκπαιδευτικό κέντρο

Read More »

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (25/1/2019)

Παρασκευή, 25/01/19 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ Προσκαλούνται όλα τα μέλη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει Παρασκευή25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00μ.μ. στο εκπαιδευτικό κέντρο

Read More »