ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (01/07/2018)

Τετάρτη, 01/07/18

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

Προσκαλούνται όλα τα μέλη στην Ετήσια Γενική και ΕκλογικήΣυνέλευση που θα γίνει Τετάρτη01 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00μ.μ. στο εκπαιδευτικό κέντρο Δρ. Ανδρέας Μενελάου στην Λεμεσό.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.    Έκθεση πεπραγμένων από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

2.    Ελεγμένη κατάσταση λογαριασμών

3.    Συζήτηση – Έγκριση των πιο πάνω.

4.    Διάφορα προς συζήτηση.

5.    Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Μπορείτε να υποβάλατε την υποψηφιότητα σας για την εκλογή σας στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι τις 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του οργανισμού μας.

Θέματα προς συζήτηση μπορούν να εγγραφούν προ της έναρξης της Γενικής Συνέλευσης.